skip to Main Content

Hvert år samarbeider vi med russen om dugnad. Er er du med i en van, buss eller vennegjeng som trenger tjene penger til russetiden ? Vi vil gjerne høre fra dere.

Få muligheten til:
– Arbeide på events
– Arbeide fysisk med relevante oppgaver
– Tjene penger
– Oppleve diverse arrangement

* Dugnad er avhengig av området og sted.
* Står ikke ditt russekull på skjema, da er alt opptatt.

Send inn forespørsel på dugnad

Navn + Etternavn: *
E-post: *
Telefon: *
Facebook-url: * (Din profil - www.facebook.com/url)
Skole: *
By: *
Hvilke år er dere russ ?: *

Fortell oss litt informasjon om medlemmene:

Back To Top